Hrvatski Hrvatski   English English

Sabljaci,Klek - Smještaj i gastro

 • Bjelolasica HOC

  Adresa

  Kontakt
  +385 (0) 47 562 118
  bjelolasica@bjelolasica.hr
  www.bjelolasica.hr
  Opaska
  Olimpijski centar - Turistički centar, iznajmljivanje bicikala
 • Josipdol Hotel

  Adresa
  Karlovačka 4
  47303 Josipdol
  Kontakt
  +385 (0) 47 581 766
  +385 (0) 91 738 4703
  hotel-josipdol@elez.hr
  www.elez.hr
  Opaska
  sportski tereni
 • Stanislav Marohnić Kuća za odmor

  Adresa
  Bjelsko 5
  47300 Ogulin
  Kontakt
  +385 (0) 47 525 742
  +385 (0) 91 4856 744
  Opaska
  ispod Kleka
 • IGM Tounj P.J.Bjelolasica Sobe i Apartmani

  Adresa
  Vrelo bb
  47314 Jasenak
  Kontakt
  +385 (0) 47 563 129
  +385 (0) 47 563 134
  +385 (0) 99 2109 079
  www.igmtounj.hr/tapartmani.html
  Opaska
  na Bjelolasici, tereni za različite sportove
 • Knez Apartman

  Adresa
  Jasenak 87
  47314 Jasenak
  Kontakt
  +385 (0) 98 419 172
  www.travel-turist.com
  Opaska
  cijela kuća na raspolaganju, odvojena od vlasnika, nema susjeda
 • Mara Tomić Apartman

  Adresa
  Jasenak bb
  47314 Jasenak
  Kontakt
  +385 (0) 47 522 533
  +385 (0) 91 1522 533
  Opaska
  10 000 km2 ranč, primaju životinje