Hrvatski Hrvatski   English English

Turistički uredi

Karlovačka županija
Ambroza Vraniczanya 6
47000 Karlovac
tel. +385 (0) 47 615 320
www.tzkz.hr
info@tzkz.hr

Rakovica
Rakovica 6
47245 Rakovica
tel. +385 (0) 47 784 450
www.rakovica.hr
tz-rakovica@ka.htnet.hr

Važni telefonski brojevi

Policija: 92
Vatrogasci: 93
Htna pomoć: 94
Opće obavijesti: 981