Hrvatski Hrvatski   English English

Turistički uredi

Karlovačka županija
Ambroza Vraniczanya 6
47000 Karlovac
tel. +385 (0) 47 615 320
www.tzkz.hr
info@tzkz.hr

Ogulin
B. Frankopana 2
47300 Ogulin
tel. +385 (0) 47 532 278
www.tz-grada-ogulina.hr
tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr

Važni telefonski brojevi

Policija: 92
Vatrogasci: 93
Htna pomoć: 94
Opće obavijesti: 981

Biciklističke trgovine

IMZ-promet
I. G. Kovačića 4
tel. +385 (0) 47 525 084

Bicklistički servisi

Uslužni obrt – Marko Zorić
B. Frankopana 2,
tel. +385 (0) 47 522 358