Hrvatski Hrvatski   English English

Turistički uredi

Karlovačka županija
Ambroza Vraniczanya 6
47000 Karlovac
tel. +385 (0) 47 615 320
www.tzkz.hr
info@tzkz.hr

Karlovac
Petra Zrinskog 3
47000 Karlovac
tel. +385 (0) 47 615 115
www.karlovac-touristinfo.hr
karlovac-touristinfo@ka.htnet.hr

Važni telefonski brojevi

Policija: 92
Vatrogasci: 93
Htna pomoć: 94
Opće obavijesti: 981

Biciklističke trgovine

Cinac, Banija 45
tel. +385 (0) 47 646 024

Štraus, A. Kovačića 1
tel. +385 (0) 47 648 405

“Magma” Zrinski trg 1
tel. +385 (0) 47 616 199

“Metalia-Karlovac” P. Vitezovića 10
tel. +385 (0) 47 615 277

Bicklistički servisi

“Štraus” A.Kovačića 1
tel. +385 (0) 47 648 405 

“Metalia-Karlovac” P.Vitezovića 10
tel. +385 (0) 47 615 277