Hrvatski Hrvatski   English English

Duga Resa - Smještaj i gastro

 • Slapić Autokamp

  Adresa
  Mrežnički Brig bb
  47250 Duga Resa
  Kontakt
  +385 (0) 47 854 754
  +385 (0) 47 854 754
  +385 (0) 98 860 601
  autocamp@inet.hr
  www.inet.hr/~autocamp/
  Opaska
  uz obalu rijeke Mrežnice, iznajmljivanje bicikala
 • Duga Resa Hotel

  Adresa
  Naselje curak 6
  47250 Duga Resa
  Kontakt
  +385 (0) 47 841 526
  +385 (0) 47 841 523
  hotel.dugaresa@fastermail.com
  Opaska
  na ulazu u Duga Resu
 • Frankopan Hotel

  Adresa
  Petrakovo brdo 23a
  47250 Duga Resa
  Kontakt
  +385 (0) 47 841 027
  frankopan@duga-resa.com
  www.duga-resa.com/frankopan
  Opaska
  uz cestu
 • Roganac Motel

  Adresa
  Naselje Roganac 48
  47250 Duga Resa
  Kontakt
  +385(0) 47 844 066
  +385 (0) 47 844 088
  roganac@mreznica.hr
  www.mreznica.hr/motel/roganac.html
  Opaska
  na ulazu u grad, korištenje kućice za pse
 • Zeleni kut Bike hotel

  Adresa
  Zvečaj 109
  47261 Zvečaj
  Kontakt
  +385 (0) 47 866 100
  +385 (0) 47 866 333
  zeleni.kut.puskaric@ka.htnet.hr
  www.zeleni-kut-puskaric.hr
  Opaska
  uz slap na rijeci Mrežnici, iznajmljivanje bicikala
 • Mrežnička kuća Restoran sa sobama

  Adresa
  Donji Zvečaj 41
  47261 Zvečaj
  Kontakt
  +385 (0) 47 819 110
  +385 (0) 47 819 115
  +385 (0) 98 833 583
  info@restoran-dp.com
  www.restoran-dp.com
  Opaska
  moguć je najam cijele kuće, smještena uz rijeku Mrežnicu
 • Ivan Čunović Sobe

  Adresa
  Naselje Roganac 14
  47250 Duga Resa
  Kontakt
  +385 (0) 47 844 193
  Opaska
  blizina restorana
 • Ksenija Stipčić Sobe

  Adresa
  Mrežnički Brig 50a
  47250 Duga Resa
  Kontakt
  +385 (0) 47 854 029
  +385 (0) 98 171 1081
  Opaska
  blizina restorana, tenis igrališta, Mrežnica
 • GEA Motel

  Adresa
  Generalski stol 40c
  47262 Generalski Stol
  Kontakt
  +385 (0) 47 811 527
  Opaska
  blizina rijeke Mrežnice i Dobre