Hrvatski Hrvatski   English English

Turistički uredi

Karlovačka županija
Ambroza Vraniczanya 6
47000 Karlovac
tel. +385 (0) 47 615 320
www.tzkz.hr
info@tzkz.hr

Duga Resa
Park dr. F. Tuđmana 2
47250 Duga Resa
www.tz-dugaresa.hr
info@tz-dugaresa.hr

Važni telefonski brojevi

Policija: 92
Vatrogasci: 93
Htna pomoć: 94
Opće obavijesti: 981

Biciklističke trgovine

Golf Aurora
Gornje Mrzlo polje 39
tel. +385 (0) 47 844 037

Bicklistički servisi

“Golf Aurora”
Gornje Mrzlo pole 39
Tel. +385 (0) 47 844 037