Hrvatski Hrvatski   English English

Turistički uredi

Karlovačka županija
Ambroza Vraniczanya 6
47000 Karlovac
tel. +385 (0) 47 615 320
www.tzkz.hr
info@tzkz.hr

Draganić
Draganić 10
47201 Draganić
mob. +385 (0) 98 246 489
www.tz-draganic.hr
info@tz-draganic.hr

Važni telefonski brojevi

Policija: 92
Vatrogasci: 93
Htna pomoć: 94
Opće obavijesti: 981

Biciklističke trgovine

Mateša Comerce Goljak 8
tel. +385 (0) 47 715 530