Hrvatski Hrvatski   English English

Bike & bed

1 - Karlovac

 • Hotel Carlstad

  Adresa
  Vrancizanyeva 1
  47000 Karlovac
  Kontakt
  +385 (0) 47 611 111
  carlstadt@ka.t.com.hr
  www.carlstadt.hr
  Opaska
  strogi centar grada
 • Hotel Europa

  Adresa
  Banija 167
  47000 Karlovac
  Kontakt
  +385 (0) 47 609 666
  hotel-europa@hotel-europa.com.hr
  www.hotel-europa.com.hr
  Opaska
  na izlazu sa autoputa
 • Hotel Korana - Srakovčić

  Adresa
  Perivoj J.Vrbanića 8
  47000 Karlovac
  Kontakt
  +385 (0) 47 609 090
  info@hotelkorana.hr
  www.hotelkorana.hr
  Opaska
  perivoj uz rijeku Koranu, iznajmljivanje bicikala
 • Darko Križanić Studio apartman

  Adresa
  Stjepana Radića 19
  47000 Karlovac
  Kontakt
  +385 (0) 47 615 240
  +385 (0) 47 615 788
  +385 (0) 91 5022 185
  hajdi.krizanic@ka.htnet.hr
  www.apartman-studio.hr
  Opaska
  u staroj jezgri grada Karlovca - Zvjezda, internet
 • Bernarda Milčić Sobe

  Adresa
  Mostanje 7
  47000 Karlovac
  Kontakt
  +385 (0) 47 654 428
  +385 (0) 91 7615 505
  Opaska
  blizina rijeke
 • Rade Ćosić Sobe

  Adresa
  Mostanje 19
  47000 Karlovac
  Kontakt
  +385 (0) 47 654 435 +385 (0) 98 369 024 www.sobecosic.hr info@sobecosic.hr
  Opaska
  200 m do sliva Korane i Mrežnice

2 - Draganić

 • Gostionica"Mirna dolina" Restoran sa sobama

  Adresa
  Lug 12
  47201 Draganić
  Kontakt
  +385 (0) 47 715 224
  Opaska
  u blizini Ribnjaka

3 - Ozalj

 • M.O.T.E.L. "Pavlaković" Motel

  Adresa
  Karlovačka cesta 93
  47280 Ozalj
  Kontakt
  +385 (0) 47 731 153
  damir.pavlakovic@ka.htnet.hr
  Opaska
  uz glavnu cestu, blizina Kupe i Starog grada

4 - Žakanje

  5 - Netretić

   6 - Duga Resa

   • Slapić Autokamp

    Adresa
    Mrežnički Brig bb
    47250 Duga Resa
    Kontakt
    +385 (0) 47 854 754
    +385 (0) 47 854 754
    +385 (0) 98 860 601
    autocamp@inet.hr
    www.inet.hr/~autocamp/
    Opaska
    uz obalu rijeke Mrežnice, iznajmljivanje bicikala
   • Duga Resa Hotel

    Adresa
    Naselje curak 6
    47250 Duga Resa
    Kontakt
    +385 (0) 47 841 526
    +385 (0) 47 841 523
    hotel.dugaresa@fastermail.com
    Opaska
    na ulazu u Duga Resu
   • Frankopan Hotel

    Adresa
    Petrakovo brdo 23a
    47250 Duga Resa
    Kontakt
    +385 (0) 47 841 027
    frankopan@duga-resa.com
    www.duga-resa.com/frankopan
    Opaska
    uz cestu
   • Roganac Motel

    Adresa
    Naselje Roganac 48
    47250 Duga Resa
    Kontakt
    +385(0) 47 844 066
    +385 (0) 47 844 088
    roganac@mreznica.hr
    www.mreznica.hr/motel/roganac.html
    Opaska
    na ulazu u grad, korištenje kućice za pse
   • Zeleni kut Bike hotel

    Adresa
    Zvečaj 109
    47261 Zvečaj
    Kontakt
    +385 (0) 47 866 100
    +385 (0) 47 866 333
    zeleni.kut.puskaric@ka.htnet.hr
    www.zeleni-kut-puskaric.hr
    Opaska
    uz slap na rijeci Mrežnici, iznajmljivanje bicikala
   • Mrežnička kuća Restoran sa sobama

    Adresa
    Donji Zvečaj 41
    47261 Zvečaj
    Kontakt
    +385 (0) 47 819 110
    +385 (0) 47 819 115
    +385 (0) 98 833 583
    info@restoran-dp.com
    www.restoran-dp.com
    Opaska
    moguć je najam cijele kuće, smještena uz rijeku Mrežnicu
   • Ivan Čunović Sobe

    Adresa
    Naselje Roganac 14
    47250 Duga Resa
    Kontakt
    +385 (0) 47 844 193
    Opaska
    blizina restorana
   • Ksenija Stipčić Sobe

    Adresa
    Mrežnički Brig 50a
    47250 Duga Resa
    Kontakt
    +385 (0) 47 854 029
    +385 (0) 98 171 1081
    Opaska
    blizina restorana, tenis igrališta, Mrežnica
   • GEA Motel

    Adresa
    Generalski stol 40c
    47262 Generalski Stol
    Kontakt
    +385 (0) 47 811 527
    Opaska
    blizina rijeke Mrežnice i Dobre

   7 - Ogulin

   • Vesna Luketić

    Adresa
    Vikend naselje Sabljaci 1a
    47300 Ogulin
    Kontakt
    +385 (0) 47 535 415
    +385 (0) 91 5690 457
    www.infostudio.hr/ive
    Opaska
    uz jezero Sabljaci, iznajmljivanje bicikala
   • Ana Udiković Sobe

    Adresa
    Jezero Sabljaci 3
    47300 Ogulin
    Kontakt
    +385 (0) 47 535 440
    Opaska
    uz jezero Sabljaci
   • Frankopan Hotel

    Adresa
    I.G.Kovačića 1
    47300 Ogulin
    Kontakt
    +385 (0) 47 525 509 +385 (0) 47 525 542
    hotel-frankopan@hotel-frankopan.hr
    www.hotel-frankopan.hr
    Opaska
    centar grada Ogulina uz samo Kulu, iznajmljivanje bicikala

   8 - Sabljaci,Klek

   • Josipdol Hotel

    Adresa
    Karlovačka 4
    47303 Josipdol
    Kontakt
    +385 (0) 47 581 766
    +385 (0) 91 738 4703
    hotel-josipdol@elez.hr
    www.elez.hr
    Opaska
    sportski tereni
   • Stanislav Marohnić Kuća za odmor

    Adresa
    Bjelsko 5
    47300 Ogulin
    Kontakt
    +385 (0) 47 525 742
    +385 (0) 91 4856 744
    Opaska
    ispod Kleka
   • IGM Tounj P.J.Bjelolasica Sobe i Apartmani

    Adresa
    Vrelo bb
    47314 Jasenak
    Kontakt
    +385 (0) 47 563 129
    +385 (0) 47 563 134
    +385 (0) 99 2109 079
    www.igmtounj.hr/tapartmani.html
    Opaska
    na Bjelolasici, tereni za različite sportove
   • Knez Apartman

    Adresa
    Jasenak 87
    47314 Jasenak
    Kontakt
    +385 (0) 98 419 172
    www.travel-turist.com
    Opaska
    cijela kuća na raspolaganju, odvojena od vlasnika, nema susjeda
   • Mara Tomić Apartman

    Adresa
    Jasenak bb
    47314 Jasenak
    Kontakt
    +385 (0) 47 522 533
    +385 (0) 91 1522 533
    Opaska
    10 000 km2 ranč, primaju životinje
   • Bjelolasica HOC

    Adresa

    Kontakt
    +385 (0) 47 562 118
    bjelolasica@bjelolasica.hr
    www.bjelolasica.hr
    Opaska
    Olimpijski centar - Turistički centar, iznajmljivanje bicikala

   9 - Rakovica,Saborsko

   10 - Slunj,Rastoke

    11 - Petrova Gora

    • Restoran Karan

     Adresa
     Cerovac Vukmanički 119a
     47241 Tušilović
     Kontakt
     +385 (0) 47 701 303
     +385 (0) 47 701 344
     +385 (0) 98 364 905
     Opaska
     sama obala Korane, velika terasa, super kuhinja
    • Zdravko Čujko Sobe

     Adresa
     Turanj 4
     47000 Karlovac
     Kontakt
     +385 (0) 47 641 360
     +385 (0) 91 534 3653
     Opaska
     blizu Korane, muzej
    • Stjepan Goršić Sobe

     Adresa
     Turanj 70b
     47000 Karlovac
     Kontakt
     +385 (0) 47 641 330
     Opaska
     uz glavnu cestu, farma, restoran u blizini
    • Vinko Čančar Sobe

     Adresa
     Jelaši 61
     47000 Karlovac
     Kontakt
     +385 (0) 47 641 179
     +385 (0) 91 7825 906
     ciara_99@net.hr
     Opaska
     na glavnoj cesti, blizina restoran
    • Zdenka Lemić Sobe

     Adresa
     Turanj 71
     47000 Karlovac
     Kontakt
     +385 (0) 47 641 021
     Opaska
     kupalište na Korani
    • Đurđica Đurić Sobe

     Adresa
     Tušilović 37a
     47241 Tušilović
     Kontakt
     +385 (0) 47 718 031
     Opaska
     cvjetnjak oko kuće
    • Ivica Mandek Sobe

     Adresa
     Tušilović 19b
     47241 Tušilović
     Kontakt
     +385 (0) 91 547 2747
     Opaska
     korištenje kuhinje, 200m od Korane
    • Mirko Ljepović Sobe

     Adresa
     Tušilović 45a
     47241 Tušilović
     Kontakt
     +385 (0) 47 718 267
     dragana_lj_20@yahoo.com
     Opaska
     restoran u blizini, 200m od rijeke Radonje
    • Nikola Novković Sobe

     Adresa
     Vukmanički Cerovac 106
     47 241 Tušilović
     Kontakt
     +385 (0) 47 701 312
     +385 (0) 98 460 542
     Opaska
     terasa, mjesto za roštiljanje
    • Svetislav Ličina Sobe

     Adresa
     Tušilović 23
     47241 Tušilović
     Kontakt
     +385 (0) 47 718 239
     Opaska
     nije na glavnoj cesti, u prirodi